Det er ikke slik at selvgående, «indre motiverte» arbeidstagere lettere blir utbrent når motivasjonen faller, eller at det er mer risikabelt å ansette dem.

 

 

Innlegg: Feil konklusjon om selvdrevne ansatte

Christian Braathen (NHH) hevder i et innlegg i DN 15. februar at “det er større risiko med [å ansette] indre motiverte ansatte enn [..] ytre.” Retorikken hans bygger på feilaktige antagelser og koblinger. Nyere forskning, både fra Norge og utlandet, viser det motsatte av Braathens konklusjoner. Det er særlig tre svakheter i argumentasjonsrekken hans.

Share This